Законодательная база

Конституція України (загрузить в PDF, 488 Кб)

Податковий кодекс України  (загрузить в PDF, 897 Кб)

Земельний кодекс України (загрузить в PDF, 644 Кб)

Закон України  «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (загрузить в PDF, 326 Кб)

Закон України «Про оцінку земель» (загрузить в PDF, 287 Кб)

Закон України «Про судову експертизу»  (загрузить в PDF, 268 Кб)

Методика оцінки майна (загрузить в PDF, 395 Кб)

Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок (загрузить в PDF, 292 Кб)

Методика оцінки об’єктів оренди (загрузить в PDF, 384 Кб)

Національний стандарт №1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав” (загрузить в PDF, 310 Кб)>

Національний стандарт №2 “Оцінка нерухомого майна” (загрузить в PDF, 268 Кб)

Національний стандарт №3 “Оцінка цілісних майнових комплексів” (загрузить в PDF, 236 Кб)

Національний стандарт №4 “Оцінка майнових прав інтелектуальної власності” (загрузить в PDF, 226 Кб)

Порядок проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (загрузить в PDF, 307 Кб)

Порядок ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (загрузить в PDF, 337 Кб)

Правила організації системи зовнішнього контролю якості (загрузить в PDF, 232 Кб)