16 Oct 2015

Налоговая реформа: какие изменения инициирует налоговый комитет Верховной Рады

0 Comment

Налоговая реформа: какие изменения инициирует налоговый комитет Верховной Рады

Снижение ставок налога на прибыль и НДС – до 15%, ЕСВ – до 20%, НДФЛ – до 10%. А также сохранение СЕА НДС с определенными ограничениями, упрощение форм налоговых деклараций, уменьшение объемов налоговой отчетности и т.д.

Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики завершив роботу над своїм варіантом податкової реформи, який розроблено разом з експертами та представниками бізнесу. За інформацією деяких ЗМІ, ще вчора ввечері документ був поданий на реєстрацію у Верховну Раду. Та поки що документ на сайті не з’явився. Натомість поки що маємо презентацію проекту податкової реформи від Комітету, а отже можемо хоча б частково ознайомитися з запропонованими змінами до ПКУ. А їх чимало. Передбачено перегляд практично всіх розділів Податкового кодексу. У загальному ключовими напрямами та цілями податкової реформи є:

 • створення унікальних фіскальних умов для розвитку бізнесу та відновлення економіки країни;
 • розв’язання найбільш болючих проблем у сфері оподаткування – рівень податкового навантаження на фонд оплати праці не більше 30%;
 • оздоровлення інвестиційного клімату – зниження ставок прямих податків, звільнення від оподаткування реінвестицій;
 • виведення економіки з тіні – встановлення справедливих ставок податків та спрощення адміністрування за для стимулювання легалізації бізнесу;
 • стабільність та передбачуваність податкового законодавства – запровадження мораторію на 3 роки щодо змін податкового законодавства.

Що конкретно пропонує Комітет щодо кожного з видів податків? Податок на прибуток підприємств: – зниження базової ставки податку до 15% (чинна 18%); – скасування авансових внесків, запроваджених з 1 січня 2013 року, механізм справляння яких не містить економічного обґрунтування та не враховує фактичний поточний фінансовий стан платника податку; – реінвестиції в необоротні активи та капітальне будівництво не оподатковуються – податкова різниця на реінвестування- фінансовий результат, що підлягає оподаткуванню, зменшується на суму внесених платником податку реінвестицій Податок на додану вартість: – Зниження ставки податку до 15% (чинна 20%) Ставка зрівнює вартість механізмів «прозорої сплати податку» та «купівлі послуг податкових ям» – Спрощення вимог системи електронного адміністрування (СЕА) для малого та середнього бізнесу Збільшення для малих та середніх підприємств розміру “стимулюючого овердрафту” – суми ПДВ, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних без грошового забезпечення, що дозволить припинити вилучення обігових коштів малого та середнього бізнесу Акцизний податок Електронні процедури адміністрування акцизного податку. Зокрема: – система електронного адміністрування реалізації пального:

 • введення акцизної накладної, як обов’язкового електронного документу, який складатиметься при здійсненні всіх операцій з реалізації пального на внутрішньому ринку
 • унеможливлення випадків реалізації на АЗС не облікованих обсягів пального, з яких несплачений акцизний податок
 • скорочення частки тіньового сектору ринку нафтопродуктів та скрапленого газу (за оцінками профільної асоціації – до 30-40% у 2015 році)

– запровадження електронної акцизної марки для тютюнових та алкогольних виробів – поступове збільшення ставок акцизів до рівня передбаченого угодою с ЄС – удосконалення справляння роздрібного акцизного податку при реалізації нафтопродуктів:

 • база – весь обсяг пального, відпущеного на АЗС (сьогодні – для некомерційного використання);
 • фіксована ставка у Євро (сьогодні – 5% від вартості пального)

Податок на доходи фізичних осіб Базова ставка ПДФО – 10% (чинна 15/20%) Перелік національних вилучень, що дозволяє громадянам зменшувати базу оподаткування, є надто вузьким у порівнянні із іншими країнами (платежі за кредитами на придбання житла та авто, переїзд до нового місця роботи), відсутність механізму оподаткування доходів родини. Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) Єдина ставка  -20%. Окрім того:

 •  скасування максимальної величини бази нарахування ЄСВ (чинна модель: більше 70 ставок від 33,2% до 49,7% для 52 класів професійного ризику виробництва, середньозважена ставка 41%, максимальна величина бази – 17 розмірів прожиткового мінімуму);
 • скасування ЄСВ, що утримується із заробітної плати (доходу) робітників (фізичних осіб) – 2%, 2,6%, 2,85%, 3,6% та 6,1%;
 • встановлення для всіх самозайнятих осіб єдиної бази нарахування ЄСВ – суми, що визначається такими платниками самостійно для себе (але не менше мінімального страхового внеску);
 • поширення на самозайнятих осіб страхового покриття на випадок тимчасової втрати працездатності та нещасного випадку на виробництві (сьогодні добровільна участь);
 • зарахування ЄСВ з доходу понад 17 мінімальних зарплат на персоніфікований рахунок фізичної особи в Ощадбанку з виплатою при настанні пенсійного віку – до повноцінного запровадження системи накопичувального пенсійного страхування.

Спрощена система оподаткування Запропонована модель спрощеної системи проіснує лише до 01.01.2018 року

Рентна плата за спеціальне використання надр Запровадження диференційованих ставок рентної плати за спеціальне використання надр (сьогодні встановлено лише абсолютні ставки, які не враховують ринкові коливання цін). Окрім того: – встановлення рівня рентабельності діяльності користувача природних ресурсів (на рівні 25%), прибуток у межах якого оподатковуватиметься за базовою ставкою, а прибуток вище цього рівня – розподілятиметься між користувачем та державою у пропорції 60% на 40% (врахування інтересів інвестора та держави при пікових кон’юнктурних підвищеннях цін на природні ресурси); – перегляд абсолютних ставок – встановлення на мінімально-достатньому рівні для забезпечення доходів бюджету; – запровадження уніфікованого порядку складання та оцінки інвестиційних проектів використання кожного конкретного родовища, ділянки надр, наприклад, за показником рентабельності (внутрішньої доходності); – встановлення 2-х річного перехідного адаптаційного періоду. Рентна плата за спеціальне використання вод Зміна моделі оподаткування спеціального використання вод: – визначення платниками рентної плати виключно первинних водокористувачів, які, власне, й отримують дохід від вилученої води; – запровадження 5% ставки від вартості води як товару (сьогодні у гривнях за 100 кубометрів) – визначення об’єктом оподаткування вартості води, яка складається з витрат на водозабір та водопідготовку (сьогодні об’єктом є фактичний обсяг використаної води, з урахуванням втрат у системах водопостачання). Екологічний податок: – зміна моделі оподаткування екологічним податком викидів “парникових газів” (вуглецевий податок); – визначення податковими агентами з екологічного податку осіб, які вводять в обіг паливо (нафта, природний газ, вугілля, деревина); – включення екологічного податку до контрольованого митними органами при імпорті палив; – поступова (протягом 3-5 років) уніфікація ставок податку за викиди двоокису вуглецю будь-якого походження у розмірі 0,5 євро за тону (сьогодні: моторні палива 4 євро за тону (у складі ставки акцизного податку), вугілля та газ –0,01 євро за тону (0,26 гривень – п. 243.4 ПК) Окрім того, заплановано принципові зміни структури фіскальних органів, а саме:

 • центри обслуговування платників, виключно сервісні центри, до функціоналу яких належить приймання звітності та методологічна допомога, укомплектовані необов’язково державними службовцями;
 • обласні та у великих містах регіональні управління (аудиторські, юридичні та з питань адміністрування податкового боргу);
 • офіс великих платників податків;
 • аналітичний департамент у структурі Міністерства фінансів (загальна аналітика, застосування ризиків, розрахунки дохідної частини бюджету);
 • незалежна організація державної форми власності, що фізично супроводжує бази даних та електронні сервіси;
 • поновлення автономного статусу митних органів (створення окремого органу виконавчої влади, підпорядкованого Міністерству фінансів);
 • утворення фінансової поліції, як структурного підрозділу Міністерства фінансів, на принципах та засадах ЄС (в частині, зокрема, чисельності працівників, демілітаризації);
 •  запровадження інституту податкових консультантів з використанням досвіду Польщі та Німеччини як найбільш вдалого (допомога у сплаті податків, складанні звітності, представлення інтересів платника у суді та податкових органах)

Окрім того, планується:

 • он-лайн доступ платників податків до управління особовим рахунком (облік авансів, переплат, заліки, податковий борг):
 • сплата всіх податків на єдиний казначейський рахунок без поділу на коди, підкоди бюджетної класифікації;
 • програма для малого бізнесу, мікропідприємств «Сплата податків в розстрочку» на період 2016-2017 рр. (досвід країн ЄС);
 • спрощення форм податкових декларацій, зменшення обсягів податкової звітності;
 • запровадження механізму медіації – альтернативного врегулювання податкових спорів (створення незалежного від ДФС колективного органу для розгляду податкових спорів, рішення якого будуть обов’язковими для виконання контролюючими органами);
 • однорівнева система апеляційних оскаржень платниками.

При цьому компенсаторами зниження ставок податків будуть: – детінізація 25% заробітної плати при знижених ставках ПДФО та ЄСВ +0,7 млрд. грн.* (детінізація 50% +13,4 млрд. грн.*) – ПДФО: відмова від податкової соціальної пільги. Україна отримує саму низьку ставку ПДФО у Європі (10%) – Акцизний податок на алкоголь та тютюн +5,9 млрд. грн.** – Акцизний податок на пальне +1,0 млрд. грн.** – Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування: запровадження оподаткування предметів розкоші та надспоживання (вироби з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння; брендові годинники, мобільні телефони, одяг та взуття; зброя; вироби з хутра; предмети мистецтва, колекціонування та антикваріату ) +0,1 млрд. грн. – Рентна плата +0,1 млрд. грн.** -Екологічний податок +1,5 млрд. грн.** Разом: +9,3 млрд. грн. (+22,0 млрд. грн.) * – розрахунки Мінфіну ** – розрахунки ДФС   Звертаємо увагу, що це, як зауважив один з учасників робочої групи Тарас Козак, лише передфінальна версія Концепції. Більш того, за його словами, насправді є зміни в кращу сторону. “Остання інформація з надр фракції БПП: Є підтримка ПДФО+ЄСВ = 10%+10%!” Що ж, нам залишилось поки лише чекати на надіятись… Про усі зміни повідомимо Вам додатково.

Доступ к полному тексту новости возможен только для зарегистрированных пользователей. Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте – пожалуйста, .

Если пока что нет – зарегистрируйтесь прямо сейчас: это просто, не требует Ваших персональных данных и займет не более одной минуты.

Что еще дает регистрация?

Доступ к полному тексту этой новости возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебета-Кредита». Если вы подписчик, пожалуйста, .

Или оформите подписку, перейдя по ссылке; стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет всего 30 грн в месяц.

Спасибо за понимание.